­
Een leeg vat is een vat vol mogelijkheden

Header pagina van Praktijk Comperio Systeemtherapie en gezinstherapie

Gezinstherapie 

Gezinstherapie biedt hulp aan gezinnen als geheel. Waarbij het gezin samen leert om nieuwe wegen te vinden voPraktijk Comperio gezinstherapieor problemen die zij in relatie tot elkaar of anderen ondervinden.
Bij gezinstherapie/systeemtherapie helpt iedereen mee in het vinden van een betere oplossing voor iedereen.
En zelfs als je zelf geen onderdeel van het probleem bent, ben je altijd onderdeel van de oplossing.

Kom samen als ouders eens langs voor een gratis en vrijblijvende kennismaking om uw situatie eens door te nemen.

In de praktijk betreffen het o.a. rouwverwerking, opvoedingsproblemen, pesten op school, problemen die kinderen en hun ouders ervaren in en na (v) echtscheiding, huiselijk geweld,  gedragsproblemen, parentificatie, problemen met school of langdurige (psychische) ziekte van een ouder of een ander gezinslid, hoogsensitiviteit,  puberteit, depressieve gevoelens, communicatieproblemen, conflicten, coming-out, burn-out, thema's van autonomie en verbondenheid,
kindermishandeling, verwaarlozing, verlies, familie, draagkracht, traumaverwerking.

Praktijk Comperio Gezin

Bij gezinstherapie gaan eerst de ouders met de therapeut in gesprek. Dit zodat zij het eerst samen eens worden wat er aan de hand is en of ze het samen eens zijn met wat er moet gebeuren. Want als ze het samen niet eens zijn, hoe moeten de kinderen dan duidelijkheid krijgen over water moet gebeuren. Zodra ouders samen eensgezind zijn en elkaar kunnen steunen in de gekozen aanpak, krijgen de kinderen kans om samen als gezin bij de therapie betrokken te worden.


Let op: Sinds 2022 hebben diverse zorgverzekeraars besloten om ingeval van therapie kinderen tot 18 jaar niet meer gratis mee te verzekeren in de aanvullende verzekering. Voorheen was dit wel zo.

Download hier de praktijkfolder


Systeemtherapie

Praktijk Comperio bedrijfsgerichte coaching

Systeemtherapie is ontstaan vanuit het feit dat gezinstherapie niet alleen toepasbaar bleek in gezinnen maar ook met andere verbanden van mensen.
Zo kan deze therapie ook worden ingezet in families. En niet alleen families maar ook in (familie) bedrijven, overnames, opvolging, in teams en vele andere verbanden waarin mensen samen een groep vormen en rond een bepaalde thema problemen ervaren. En omdat gezinnen systemen zijn maar systemen niet altijd gezinnen zijn, kiest men tegenwoordig voor de term systeemtherapie.

In bedrijven is het inmiddels ook een beproefd wijze gebleken om een bedrijf te optiemeren in de samenwerking. Of wanneer om divers moverende redenen een cultuurverandering noodzakelijk is. Praktijk Comperio heeft binnen bedrijven gewerkt om een bedrijf te helpen bij kleine, grote en  soms ingrijpende veranderingen. En ook hier lopen we tegen de terminologie aan van Systeemtherapie. Want in dit geval klopt systeem wel, maar is er van therapie geen sprake.In bedrijven worden de systeemtherapie-processen dan ook vaak Coaching of Change-management of Chance-management genoemd. Of een andere mooie term die deskundig klinkt en de marketing goed doet. Blijft onverlet dat systeemtherapeuten zeer goed opgeleid zijn om dit deel optimaal te kunnen vervullen.

Andere disciplines zoals bijvoorbeeld  financiële experts, strategisten en juristen kunnen ook betrokken zijn, om met hun expertise samen een multidisciplinaire integrale aanpak uitvoer te geven. Alles is uiteraard maatwerk. De keuze voor de disciplines is altijd afhankelijk van de targets die gesteld zijn. Mocht ons onderdeel daarvan deel uitmaken dan spreken we dit graag met u door.


Geïnteresseerd geraakt? Bel of mail voor een oriënterende gratis en vrijblijvende ontmoeting. Klik hier voor een gratis kennismakingsgesprek met het aanvraag Kennismakingsformulier.

Heeft u vragen ? Whatsapp of bel:  06 - 41 91 02 80

 

­