Vergoeding door zorgverzekeraars

(Gedeeltelijke) vergoeding is in de meeste gevallen mogelijk indien u aanvullend verzekerd bent.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de therapie bij Praktijk Comperio vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering.
Praktijk Comperio's  is lid van de beroepsverenigingen NVPA en NVAGT en lid van koepelorganisaties RBCZ enEAGT.
'Praktijk Comperio' staat vermeld in de Zorggids van VGZ, alsook diverse zorggidsen/ zorgzoekers van andere zorgverzekeraars.
Ook wordt voldaan aan de aanvullende kwalificatie van een PSBK-opleiding die sommige verzekeraars eisen voor vergoeding.
Praktijk Comperio is tevens geregistreerd leertherapeut voor Gestalttherapie bij het Kemplerinstituut Nederland

Om financiele teleurstellingen achteraf te voorkomen is het verstandig vooraf aan de start van de therapie met uw zorgverzekeraar contact op te nemen en helderheid te scheppen over wat wel en niet wordt vergoed.
Want ieder jaar veranderen de zorgverzekeraars weer hun vergoedingen, premies en hun eisen tav vergoedingen. Dus voorkom teleurstelling en raadpleeg vooraf uw verzekeraar.

Maar als u zorgverzekeraar wel vergoed dan geldt:

  • U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts.
  • U heeft niet eerst een verplichte eigen risico zoals in de basisverzekering.
  • U mag een aanvullende zorgverzekering ook afsluiten bij een andere zorgverzekeraar dan waar u uw basisverzekering hebt.
  • KInderen onder de 18 jaar zijn niet gratis meeverzekerd.

 

Beroepsverenoging NVPA  geeft hier een overzicht van de aanvullende pakketen en de vergoedingen van zorgverzekeraars in 2023, klik hier 

Beroepsvereniging NVAGT geeft hier een overzicht van de aanvullende pakketen en de vergoedingen door zorgverzekeraars in 2023, klik hier

 

 

Aanvullend verzekeren

U moet zich elk jaar opnieuw verzekeren voor de basisverzekering. Dit is vaak ook het meest geschikte moment om een aanvullende verzekering af te sluiten.
Deze aanvullende verzekering kan eventueel ook afgesloten worden bij een andere verzekeraar dan waar uw basisverzekering loopt.
Bel de verzekeraar en leg u vraag voor. Zij zullen u hierover uitvoerig kunnen informeren.

Fiscale regelingen:

De therapiekosten zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan zijn 'psychisch lijden’.
Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u psychosociale therapie als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten, werkgerelateerd zijn.

Werkgever:

Een andere mogelijkheid is om uw werkgever te vragen het begeleidingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkómen van ziekte van hun werknemers of om het ziekteverzuim te bekorten. Verzuim is vele malen duurder dan therapie. Ook een persoonlijk ontwikkelingsbudget die veel werknermers hebben kan gebruikt worden indien de werkgever hiertoe toestemming geeft. Informeer bij uw werkgever of P&O afdeling.

 

.