­
Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.

Vergoedingen zorgverzekeraars
2024

 

 

 (Gedeeltelijke) vergoeding is in de meeste gevallen mogelijk indien u aanvullend verzekerd bent.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de therapie bij Praktijk Comperio vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering.
Praktijk Comperio  is als psychosociaal therapeut en Gestalttherapeut lid van beroepsverenigingen NVPA en NVAGT  van koepelorganisaties RBCZ en EAGT.
'Praktijk Comperio' staat vermeld in de Zorggids van VGZ, , alsook diverse zorggidsen/ zorgzoekers van andere zorgverzekeraars.
Ook wordt voldaan aan de aanvullende kwalificatie van een PSBK-opleiding die sommige verzekeraars eisen voor vergoeding.
Praktijk Comperio is tevens geregistreerd leertherapeut voor Gestalttherapie bij het Kemplerinstituut Nederland

Om financiële teleurstellingen achteraf te voorkomen is het verstandig vooraf aan de start van de therapie met uw zorgverzekeraar contact op te nemen en helderheid te scheppen over wat wel en niet wordt vergoed.
Want ieder jaar veranderen de zorgverzekeraars weer hun vergoedingen, premies en hun eisen tav vergoedingen. Dus voorkom teleurstelling en raadpleeg vooraf uw verzekeraar.

Maar als u zorgverzekeraar wel vergoed dan geldt:

  • U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts.
  • U heeft niet eerst een verplichte eigen risico zoals in de basisverzekering.
  • U mag een aanvullende zorgverzekering ook afsluiten bij een andere zorgverzekeraar dan waar u uw basisverzekering hebt.
  • Kinderen onder de 18 jaar zijn niet gratis meeverzekerd.

Beroepsvereniging NVPA  geeft hier een overzicht van de aanvullende pakketten en de vergoedingen van zorgverzekeraars in 2024, klik hier 

Beroepsvereniging NVAGT geeft hier een overzicht van de aanvullende pakketten en de vergoedingen door zorgverzekeraars in 2024, klik hier

 

U moet zich elk jaar opnieuw verzekeren voor de basisverzekering. Dit is vaak ook het meest geschikte moment om ook een aanvullende verzekering af te sluiten.
Doet u dat later dan 1 januari dan kan het zijn dat verzekeraars niet meer willen afsluiten. In de praktijk maak ik mee dat zogenaamde budgetpolissen die zeer zuur kunnen uitvallen wanneer het op vergoedingen aankomt. Wees gewaarschuwd. Tevens zijn kinderen sinds februari 2022 bij veel verzekeraars niet meer gratis meeverzekerd. Dus dit ook als aandachtspunt meenemen wanneer u een aanvullende verzekering wilt afsluiten.Voor vergoeding van de therapie bij Praktijk Comperio heeft u een aanvullende verzekering nodig voor alternatieve therapie.

Deze aanvullende verzekering kan eventueel ook afgesloten worden bij een andere verzekeraar dan waar uw basisverzekering loopt.
Bel de verzekeraar en leg u vraag voor. Zij zullen u hierover uitvoerig kunnen informeren:
Aevitae,Anderzorg,Aon, a.s.r., AZVZ, VGZbewuzt, CZ, De Friesland, Ik kies zelf van a.s.r.,DSW, FBTO,Hema,Interpolis,inTwente,IZA, IZZ Zorgverzekering (CZ voor de Zorg) , IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) ,Jaaah, Just, Menzis, Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ, Pro Life, Salland, Stad Holland , Studenten Goed Verzekerd , UMC zorgverzekering , United Consumers , Univé , VinkVink , VGZ , VvAA , ZEKUR , ZieZo van Zilveren Kruis , Zilveren Kruis , Zorg en Zekerheid 

 

De therapiekosten zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan zijn 'psychisch lijden’.
Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u psychosociale therapie als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten, werkgerelateerd zijn.

 

Een andere mogelijkheid is om uw werkgever te vragen het begeleidingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak meer dan men denkt bereid te investeren in het voorkómen van ziekte van hun werknemers of om het ziekteverzuim te bekorten. Verzuim is vele malen duurder dan therapie. Ook een 'persoonlijk ontwikkelingsbudget' die veel werknemers hebben kan gebruikt worden indien de werkgever hiertoe toestemming geeft. Informeer bij uw werkgever of P&O afdeling

Heeft u vragen ? Whatsapp of bel:  06 - 41 91 02 80

 

­