Praktijk Comperio: individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie/ systeemtherapie, leertherapie.

 

Uurtarief


Komt u alleen dan betaalt u 60 euro. Komt u met zijn tweëen betaalt u elk 50 euro.
Bij gezinstherapie is het tarief 100 euro per sessie.
Een sessie bedraagt 50 minuten.
Soms is een uur te kort. In dat geval kunt u eventueel een sessie van 1,5 uur overwegen.
Geef dit echter zeer tijdig aan ivm de agenda.

Aanvullend is er een avondtoeslag van 17.00 - 21.00 uur. Dat betekent dat u op deze tijden 10 euro per persoon meer betaald.
Uitgezonderd gezinstherapie. Daar bedraagt de avondtoeslag 20 euro per gezin.

Een eerste kennsmakingsgesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.


Coaching tarief

Het coaching tarief voor dit jaar bedraagt € 90 per sessie van 50 minuten.


Duur sessie

Elke sessie duurt een uur van 50 minuten met 10 minuten tijd voor in/uitloop.
Bij gezinstherapie duurt de sessie 90 minuten


Telefonisch consult

Soms wil een client per telefoon een probleem voorleggen en bespreken.
In dat geval kan een telefonisch consult uitkomst bieden.
De kosten van een telefonisch consult bedraagt 15 euro per kwartier.


Telefonisch contact

Telefonisch contact is bedoeld voor het maken van afspraken, afzeggingen of kort overleg.
Uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden.


Verslagen

Soms wil een client graag een verslag.
Afhankelijk van de tijd die dit neemt wordt per individueel geval er van te voren een prijsafspraak gemaakt.


Betalingen

Betaling liefst door middel van een betalingsverzoek middels de bankieren-app die u rechtstreekskan afrekenen aan het eind van de sessie, of middels het digitaal versturen van uw factuur of midddels van een papieren factuur.
Facturen dienen uiterlijk binnen veertien dagen te worden betaald. Anders zal de factuur helaas noodzakelijk worden verhoogd met administratiekosten. Afzeggen van de sessie dient 24 uur van te voren worden gemeld.Anders wordt de sessie in rekening gebracht. Incassokosten worden slechts in rekening gebracht wanneer na twee aanmaningen middels mail of schriftelijk de uitstaande facturen nog niet zijn voldaan, mits in onderling overleg een oplossing wordt overeengekomen. De hoogte van eventuele incassokosten wordt bepaald door het desbetreffende incassobureau.
Gelukkig zijn heel veel vervelende situaties te voorkomen bij tijdige betaling. En mocht het zo zijn dat het even niet tijdig lukt dan graag even overleg. We vinden vast een goede oplossing.