Vergoeding door zorgverzekeraars

Gedeeltelijke vergoeding is in veel gevallen mogelijk indien u voldoende aanvullend verzekerd bent.
Veel zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering vanwege Praktijk Comperio's  lidmaatschap van beroepsverenigingen zoals NVPA en NVAGT.
Daarnaast stellen sommige verzekeraars aanvullende eisen zoals bijvoorbeeld lidmaatschap van koepelorganisatie RBCZ , of opname in de Zorggids en in de "Kies en vergelijk".
'Praktijk Comperio' staat vermeld in de Kies en vergelijk van VGZ en in de zorggids en is lid van de RBCZ.

Om financiele teleurstellingen achteraf te voorkomen is het versdtandig vooraf aan de start van de therapie met uw zorgverzekeraar contact op te nemen en helderheid te scheppen over wat wel en niet wordt vergoed.
Want ieder jaar veranderen de zorgverzekeraars weer hun vergoedingen, premies en hun eisen tav vergoedingen. Dus voorkom teleurstelling en raadpleeg vooraf uw verzekeraar.
Maar als u zorgverzkeraar wel vergoed dan geldt:

 • U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts.
 • U heeft niet eerst een verplichte eigen risico zoals in de basisverzekering.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn vaak gratis meeverzekerd. Dit betekent dat elk meeverzekerd kind ook recht heeft op vergoeding.
  Kort gezegd: Als u bijvoorbeeld recht heeft op een vergoeding van € 500,-  per jaar, dan heeft elk van uw kinderen ook recht op € 500,- vergoeding per jaar.

 

Op zorgwijzer.nl vindt u informatie over vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars middels een aanvullende verzekering:

 

 • * Beroepsverenigingen NVPA, NVAGT en de EAGT
 • * Geregistreerd lid van de koepelorganisatie RBCZ.
 • * Opgenomen in "de Zorggids" onder 'Comperio'
 • * Opgenomen in de website "Vergelijk en Kies" onder 'Comperio'
 • * Lidmaatschap van de SCAG
 • * AVAR visitatie keurmerk

 

Aanvullend verzekeren

U moet zich elk jaar opnieuw verzekeren voor de basisverzekering. Dit is vaak ook het meest geschikte moment om een aanvullende verzekering af te sluiten.
Deze aanvullende verzekering kan eventueel ook afgesloten worden bij een andere verzekeraar dan waar uw basisverzekering loopt.
Bel de verzekeraar en leg u vraag voor. Zij zullen u hierover uitvoerig kunnen informeren.

Gemeente Jeugdzorg

Praktijk Comperio is in 2018 zorgaanbieder geworden in de provinciaal georganiseerde gemeenten van Friesland oftewel Sociaal Domein Friesland SDF voor specialistische jeugdzorg.
Met een beschikking van één van deze gemeenten kunnen inwoners van deze gemeenten vergoeding krijgen voor therapie. Informeer bij het gebiedsteam van uw gemeente naar de mogelijkheden.

Fiscale regelingen:

De therapiekosten zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan zijn 'psychisch lijden’.
Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u psychosociale therapie als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten, werkgerelateerd zijn.

Werkgever:

Een andere mogelijkheid is om uw werkgever te vragen het begeleidingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkómen van ziekte van hun werknemers of om het ziekteverzuim te bekorten. Verzuim is vele malen duurder dan therapie. Ook een persoonlijk ontwikkelingsbudget die veel werknermers hebben kan gebruikt worden indien de werkgever hiertoe toestemming geeft. Informeer bij uw werkgever of P&O afdeling.

 

.