Psychosociale klachten:

  • Stress, onrust, spanning, onzekerheid, overspannenheid.
  • Somberheid, piekeren, moeheid,  burn-out.
  • Gebrek aan zelfvertrouwen, verlegenheid, negatief zelfbeeld.
  • Angst, woede, verdriet, onrust, angst, stil verzet, fobische klachten.
  • Verliesverwerking, eenzaamheid, midlife, overgangsklachten, mid-life
  • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medischeverklaring is gevonden, zoals hoofdpijn, maag en rugpijn.

Hoe werkt angst in mijn brein, wat gebeurt er met me?
              

Stap voor stap

De meeste mensen hebben weleens een periode in hun leven dat ze ergens mee zitten of problemen hebben. Meestal lukt het om er zelf uit te komen. Soms zijn er klachten of problemen waar je maar niet van af komt. Problemen die je niet goed met anderen kunt, wilt of durft te delen.
Blijf er dan zeker niet mee zitten. Bespreek het met uw huisarts of kom er vrijblijvend eens met ons over praten. Psychosociale therapie / individuele therapie is een kortdurende therapievorm van gemiddeld 8 - 12 sessies die u goed kan helpen bij psychosociale klachten zoals bovenaan zijn genoemd.Soms kan het zijn dat de partner zo nu en dan mee komt als u dat wilt en nodig hebt voor het helpen bij uw problemen.


Als u na het vrijblijvende kennismakingsgesprek besluit met de therapeut in zee te gaan, dan is de volgende stap de intake. Dit zijn vaak één of twee gesprekken waarin uw situatie zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht. Samen worden uw problemen en hun onderlinge samenhang verkend. Om een zo goed mogelijk beeld van uw probleem te krijgen kan de samenwerking met verwijzers, een huisarts of een andere hulpverlenerbelangrijk zijn. Met uw instemming kan dan met deze betrokkenen contact worden gelegd. Want hoe completer het beeld, hoe beter we u kunnen helpen.

            

Hoe gaat het dan verder?

Welke vraagstukken moeten eerst aan bod komen en welke kunnen later? Weke benadering sluit aan bij uw behoefte?.  Hoeveel tijd zal er nodig zijn? De antwoorden op al deze vragen krijgen vorm in een "behandelcontract".

Het behandelcontract wordt de rode draad in de behandeling. Het geeft houvast aan wat u wilt bereiken. In de gesprekken gaat u met uw therapeut aan de slag. Na elk gesprek kijken we of we nog goed zitten. Zo blijven we in contact met wat er gebeurt en wat er nodig is om daar te komen waar u naar toe wilt.    

 

Resultaten

Met gesprekken en oefeningen krijgt u inzicht.
U wordt zich bewust van de patronen in uw leven, die uw problemen in stand houden. Wat en hoe u daar iets aan zou kunnen doen is de volgende stap. U gaat met uw nieuwe inzichten oefenen in uw eigen situatie. Bedoeling is dat u een eigen manier vindt om op een nieuwe manier uw weg te vinden in een oude situatie.Keuzes en consequenties worden helder. Bewust gaat u, in uw eigen tempo, keuzes toepassen en uitproberen.U leert op een andere manier naar uw situatie kijken en handelen. Andere patronen zullen gaan ontstaan die in overeenstemming zijn met de keuzes die u maakt.

Stress is een killer                                                  
(Helaas alleen in het Engels tot onze spijt)                  

Een kennismaking met ons is vrijblijvend en kosteloos. Klik hier om een aanvraag kennismaking te versturen,