Live therapie is altijd de beste optie vanuit therapeutisch opzicht. Het contact tussen deelnemers is optimaal.
Dat wil niet zeggen dat in sommige gevallen online therapie zoveel slechter is.
Het heeft dan wel te maken hoe het toe te passen. De video moet zoveel mogelijk de gehele persoon in beeld krijgen.

Dan wordt niet alleen de verbale communicatie, datgene wat we zeggen, maar ook de nonverbale communicatie,onze lichaamstaal, goed zichtbaar.
Omdat de communicatie die we nonverbaal communicerenzo'n groot deel van onze communicatie betreft, mag deze niet ontbreken in de therapie.
Zo wordt zichtbaar inhoeverre verbale communicatie en non-verbale communicatie elkaar ondersteunen of tegenspreken.
En dat is voor een goed therapeutisch proces essentieel.

Als we technisch met de videoboodschap hieraan kunnen voldoen kan online therapie in veel gevallen een goed alternatief bieden.
Geografische afstand die een bezoek aan de therapeut bemoeilijkt of onmogelijk maakt kan zo worden weggenomen..
Dus of je nu in Nederland bent of in het buitenland zit maakt dan niets meer uit.
Ook kan het een uitkomst zijn voor therapie buiten kantoortijden.
De talen waarin de therapeut zich vloeiend met cienten kan bewegen zijn Fries, Nederlands, Duits en Engels. Ook Spaans is mogelijk hoewel minder vloeiend dan eerder genoemden.

Informeer naar de mogelijkheden met behulp van het kennismakingsformulier