Een universeel verlangen

Ieder mens voelt diep in zichzelf een verlangen dat verder gaat dan het verlangen naar emotionele en creatieve vervulling. Dat verlangen ontstaat vanuit het gevoel dat er een andere, meer vervullende staat van bewustzijn moet zijn en veel meer mogelijkheden om het leven te ervaren. Het vinden van je Pad

Als het tot ons doordringt dat geluk niet verwezenlijkt kan worden door uiterlijk bezit, prestaties en zelfs relaties met andere mensen, kunnen we eindelijk onze aandacht naar binnen richten en onszelf de vraag stellen wie we zijn, wat werkelijk geluk is en hoe we obstakels die ons daarvan gescheiden houden kunnen wegnemen.Praktijk comperio de weg de waarheid

Daarna gaan we ons afvragen wat we op aarde doen, wie God is en hoe we hem/haar/het kunnen ervaren. Dergelijke vragen dwingen ons tot een psychologische zoektocht naar onszelf en een spirituele zoektocht naar de antwoorden op de fundamentele vragen over de aard van de realiteit. Vroeg of laat moeten we een Pad vinden en inslaan dat andere reizigers voor ons in staat heeft gesteld innerlijke vervulling en zin in hun leven te vinden.

Het werk9020260103terrein van de Spiritueel Helper-Padwerk

Naast Gestalttherapeut ben ik aanvullend opgeleid en gecertificeerd tot Spiritueel Helper Padwerk in een driejarige intensieve opleiding en een vierde Masterclass-jaar bij twee meest vooraanstaande psychotherapeuten op dit gebied in Nederland, Gezin-relatietherapeute mevrouw C Fransen en Gestalttherapeute mevrouw H. De Meester. Ik stel mij ten doel mensen te begeleiden en te helpen bij het verduidelijken van hun proces tot persoonlijke Groei, Zelfverwerkelijking en Zingeving opdat ze meer kracht en vreugde leren putten uit hun situatie en bestaan voor Zichzelf en anderen.

Wanneer u meer wilt weten over deze methode kan ik u literatuur aanbevelen van Eva Pierakos, Barbara Brennan of Susan Thesenga. Vooral laatstgenoemde heeft een naar mijn mening zeer toegankelijk boek geschreven met de titel "Het ontwapende zelf". Iets voor u? Bel of mail voor een kosteloze en vrijblijvende kennismaking.

De module "Zingeving en Bewustzijn" is een vorm van Gestalttherapie,