Gestalttherapie is zowel bedoeld voor individuen, paren als gezinnen. Gestalttherapie is een effectieve vorm van therapie voor mensen die psychische problemen ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving. Te denken valt aan: klachten van depressieve aard, burnout of identiteitsproblematiek, maar ook vraagstukken van relationele aard en gezinsvraagstukke

Gestalttherapie is ook ontwikkeld voor iedereen die in zichzelf geïnteresseerd is en meer van zijn of haar leven wil maken.
Veel problemen van psychische, maar ook van psychosomatische aard, zijn terug te voeren op verstoringen in de ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid.
Dergelijke verstoringen ontstaan door onvrijheid of een tekort in de opvoeding en groei naar volwassenheid. Dit kan leiden tot spanningen en vervreemding van jezelf. In het dagelijks leven komen deze verstoringen tot uiting in (lichaams)taal, in bewegingen, gedachten en gevoelens die contact met jezelf en je omgeving belemmeren.

Gestalt richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving.
Het gaat erom dat je besef krijgt van datgene wat dergelijk contact in de weg staat. Een belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van niet toegestane delen. Dit zijn de belevingen die niet overeenkomstig je eigen behoeften zijn afgerond en dus om aandacht blijven vragen op de achtergrond.

Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt de Gestalttherapie de psychotherapie van het contact genoemd. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapie├źn die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Klik hier voor de aanvraag van een gratis en vrijblijvende kennismaking