Praktijk Comperio: individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie/ systeemtherapie, leertherapie, specialistische jeugdzorg

 

Uurtarief

Het uurtarief is € 50,- per persoon (50 minuten).
Komt u alleen dan betaalt u dus 50 euro. Komt u met zijn tweëen betaalt u elk 50 euro.
Bij gezinstherapie is het tarief ook 50 euro per persoon tot een maximum van 200 euro per sessie.
Afwijkend bij gezinstherapie is de duur van de sessie. De sessie bedraagt niet 50 minuten maar 90 minuten.
Noot: (Kinderen tot 18 jaar zijn vaak gratis meeverzekerd in de aanvullende ziektekostenverzekering)

Aanvullend is er een avondtoeslag van 17.00 - 21.00 uur. Dat betekent dat u op deze tijden 10 euro per persoon meer betaald.
Uitgezonderd gezinstherapie. Daar bedraagt de avondtoeslag 20 euro per gezin.

Een eerste kennsmakingsgesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.


Specialistische jeugdzorg wordt betaald door de gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u terecht bij het gebiedsteam van uw gemeente.
U kunt ook langs komen in een vrijblijvende kennsmaking om uw probleem voor te leggen waarin ik u kan informeren over uw mogelijkheden.
Tevens kunt u bij uw huisarts of POH terecht aangaande deze informatie.


Coaching tarief

Het coaching tarief voor dit jaar bedraagt € 90 per sessie van 50 minuten inclusief BTW.


Duur sessie

Elke sessie duurt een uur van 50 minuten met 10 minuten tijd voor in/uitloop.
Bij gezinstherapie duurt de sessie 90 minuten


Telefonisch consult

Soms wil een client per telefoon een probleem voorleggen en bespreken.
In dat geval kan een telefonisch consult uitkomst bieden.
De kosten van een telefonisch consult bedraagt 15 euro per kwartier.


Telefonisch contact

Telefonisch contact is bedoeld voor het maken van afspraken, afzeggingen of kort overleg.
Uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden.


Verslagen

Soms wil een client graag een verslag.
Afhankelijk van de tijd die dit neemt wordt per individueel geval er van te voren een prijsafspraak gemaakt.


Betalingen

Betaling liefst door middel van een betalingsverzoek middels de bankieren-app die u rechtstreekskan afrekenen aan het eind van de sessie, of middels het digitaal versturen van uw factuur of midddels van een papieren factuur.
Facturen dienen uiterlijk binnen veertien dagen te worden betaald. Anders zal de factuur helaas noodzakelijk worden verhoogd met administratiekosten. Afzeggen van de sessie dient 24 uur van te voren worden gemeld.Anders wordt de sessie in rekening gebracht. Incassokosten worden slechts in rekening gebracht wanneer na twee aanmaningen middels mail of schriftelijk de uitstaande facturen nog niet zijn voldaan, mits in onderling overleg een oplossing wordt overeengekomen. De hoogte van eventuele incassokosten wordt bepaald door het desbetreffende incassobureau.
Gelukkig zijn heel veel vervelende situaties te voorkomen bij tijdige betaling. En mocht het zo zijn dat het even niet tijdig lukt dan graag even overleg. We vinden vast een goede oplossing.