Lid van de Beroepsvereniging

Richard is geregistreerd lid van de landelijke beroepsvereniging NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen) onder lidnummer: 100783
Richard is tevens geregistreerd registertherapeut bij koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder licentienummer: 204261R.
Als Gestalttherapeut staat hij geregistreerd bij de (Nederlands Vlaamse Assocatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie), de NVAGT en de (European Association for Gestalt Therapy) EAGT. Zijn AGBcodes zijn: 90106647 en 94009599. De AGB-code van Praktijk Comperio is 94065168.


Klachtenregeling

Praktijk Comperio staat ingeschreven in het register van SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).
Deze stichting is geheel onafhankelijk en kan in gevallen waarbij client en therapeut niet gezamenlijk tot een tevreden oplossing van een geschil kunnen komen hulp bieden. Mocht u daarover vragen hebben of informatie wensen, dan kunt bellen of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De folder van de SCAG kunt u hier downloaden.


Behandel/begeleiding-contract

In het behandel/begeleiding contract worden tussen u en de behandelaar/ begeleider van Praktijk Comperio afspraken gemaakt over het verloop, zorgvuldigheid,persoonsgegevens, kosten, rechten en plichten , betaling etc.  Doel daarvan is dat het u vooraf duidelijk is waar en hoe we samen aan de slag gaan en wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten om het doel dat we samen hebben opgesteld in het behandel/begeleidingsplan te bereiken.
Ieder gesprek wordt er met u kort geëvalueerd en waardeert u het betreffende gesprek op of het aansloot bij wat u verwacht Zo kan indien nodig al vroegtijdig gedurende het traject worden geïntervenieerd. Dit gebeurt bij elke sessie middels een kwaliteitsinstrument.


Uw Persoonsgegevens

In uw belang is het wettelijk bepaald een dossier aan te maken waarin de meest noodzakelijke gegevens van het contact met u conform de eis van de beroepsverenigingen vastleggen.
Uw gegevens worden zorgvuldig afgeschermd bewaard en nimmer aan derden verstrekt zonder uw schriftelijke  toestemming.
Wij werken transparant hetgeen betekent dat u uiteraard uw dossier mag inzien. U kunt daartoe met ons een afspraak maken. Uw dossier wordt na 15 jaar vernietigd of eerder op uw schriftelijk verzoek.


Kwaliteitsmeetinstrument

Onderzoekers als Scott-Miller en Duncan verbinden meetbare kwaliteit aan de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en therapeut. Scott Miller ontwikkelde instrumentaria om deze relatie in een kwalitatief meetbaar resultaat te gieten. Elk gesprek wordt dit instrument ingezet met als doel de kwaliteit te bevorderen door de relatie en het resultaat in de focus van de therapie te houden. Zo kan altijd tijdig bijgesteld worden op wat het 'hier en nu' vraagt. Meer weten over Scott Miller en zijn methode? Kik hier