Opvoedingsproblemen

Opvoedingsproblemen in een gezin kunnen diverse oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door plotselinge ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, financiele problemen, problemen op school of werk, verlies en (dreigende)scheiding, midlife, puberteit. Problemen die zich vaak uiten in veranderingen in gedrag van gezinsleden die de dynamiek van een gezin verstoren.
In veel gevallen lost een gezin dat samen weer op. Maar er kunnen ook situaties ontstaan waarin dat niet op eigen kracht lukt.
In dat geval kan hulp van buiten nodig zijn.
Praktijk Comperio biedt individuele therapie, relatietherapie of gezinstherapie of een combinatie daarvan om te helpen de dynamiek in het gezin te helpen herstellen.
Welke vorm het beste aansluit bij het vinden van een oplossing wordt in samenspraak met het ouders en kinderen gekozen.

Wie aanvullend is verzekerd kan een groot deel van de kosten bij de zorgverzkeraar declareren. Kinderen tot 18 jaar zijn bij de meeste verzekeraars gratis meeverzekerd op de plsi van de ouder(s).
Een andere mogelijkheid is dat u met uw problemen in het gezin bij de gemeente aanklopt.Om daarvoor in aanmerking te komen moeten er wel specifiek problemen met een kind of kinderen zijn.
Uw gebiedsteam van de gemeente kan u daar meer over vertellen net als uw huisarts of POH van de huisarts.

Uiteraard is een eerste kennsmaking bij Praktijk Comperio gratis. Daarin kunt u uw verhaal doen en ook raad krijgen wat betreft de gemeente. 

 

Praktijk Comperio biedt specialistische jeugdzorg

Sociaal Domein Fryslân (SDF) is een samenwerkingsverband van de Friese Gemeenten voor het inkopen van jeugdzorg bij erkende aanbieders van jeugdzorg.
Sinds januari 2018 is praktijk Comperio door Sociaal Domein Fryslân erkend als aanbieder van specialistische jeugdzorg.
Hierdoor kunnen inwoners van de Friese Gemeenten bij Praktijk Comperio therapie krijgen die door de Gemeenten wordt gefinancierd.
Deze hulp moet dan wel gerelateerd zijn aan therapie die tot doel heeft een verbetering van de situatie van uw kinderen of één van uw kinderen na te streven.


Om voor financiering in aanmerking te komen moet er een indicatie komen. Dit doet een medewerker van het gebiedsteam van de betreffende gemeente.
Sinds kort dankzij de softwaredeskundige kan Praktijk Comperio dat ook zelf samen met u ter indicatie aanbieden bij de gemeente.
Op de website van uw gemeente kunt u de contactgegevens vinden van uw gebiedsteam. Het gebiedsteam beoordeelt dan uw aanvraag voor hulp.
Zij gaan kijken of u met uw hulpvraag voor vergoeding in aanmerking komt. Het besluit van de gemeente wordt in een beschikking aan u kenbaar gemaakt.
Dat kan zijn dat zij uw vraag honoreren of dat zij uw vraag om financiering afwijzen. Bij een afwijzing kunt u tegen dit besluit in beroep gaan als u het er niet mee eens bent.Mocht dit nodig zijn dan helopen wij u graag.
In geval u een toekenning krijgt zal de gebiedsteammedewerker in samenspraak met u de doelen opstellen die u gerealiseerd wilt zien of die nodig zijn om de situatie van uw kind(eren) te verbeteren.
U bent zelf vrij om de instantie te kiezen waar u wilt worden geholpen.En ingeval u vanaf het begin met praktijk Comperio de aanvraag doet weet u hoe het verloop gaat en waarom.