Coaching

 

Therapie is een behandeling rond een probleem of probleemsituatie met het doel van het verhelpen van het probleem of de probleemsituatie,
Coaching heeft een andere insteek. Daar is het met name de eigen nieuwsgierigheid naar zichzelf.

Personen worden zich bewust of vanuit hun omgeving bewust gemaakt waardoor er een vonk van nieuwsgierigheid wordt gewekt naar het eigen persoonlijke of professionele functioneren.
Deze nieuwsgierigheid naar het eigen functioneren vloeit voort in de behoefte van verdieping, bewustwording en gewaar zijn.
Coaching is daarom gericht op de persoonlijke en of professionele ontwikkeling.
De gemeenschappelijke deler van al deze processen is het "Ken u Zelf". Het vergroten van de eigen mogelijkheden en het opsporen van de blokkades die dit verhinderen.

Als gediplomeerd Gestaltcoach help ik mensen graag in dit proces van het vergroten van de eigen mogelijkheden.
Het schuurt aan het proces die aankomend therapeuten zelf ook moeten afleggen in de zogenaamde verplichte 'leertherapie'.
Ik ben verbonden als leertherapeut aan het Kemplerinstituut Nederland dat Gestalttherapeuten opleidt tot therapeut of coach.

Omdat coaching geen therapie is wordt deze niet vergoed door een ziektekostenverzekering. U betaald dus zelf. Tenzij u gebruik kunt maken van een budget van uw werkgever.
Veel werkgevers hebben inmiddels gemerkt dat het voor hun bedrijf van groot belang is om het talent in hun bedrijf financieel te ondersteunen bij het vergroten van hun persoonlijke en professionele functioneren.
Reden waarom veel bedrijven jaarlijks een zogenaamd "persoonlijke ontwikkelingsbudget" voor iedere werknemer reserveren.
Een budget dat dus het mogelijk maakt om een coaching traject te financieren.

Het is daarom raadzaam uw werkgever of uw P&O medewerker eens te raadplegen naar de mogelijkheden van een (gedeeltelijke) financiering van uw coaching traject.
Belangrijk voor u te weten is dat ondanks dat een bedrijf financiert, uw privacy voorop staat. U zelf bepaalt wat en wat u niet wenst te delen met anderen.

Mocht u vragen hebben dan wil ik u vragen me te bellen of te mailen.